Černé uhlí

K využití velké výhřevnosti a dalších vlastností je důležité vlastnit kotel umožňující spalování tohoto produktu.

Ořech 1

Velmi oblíbený druh černého uhlí. Zaručuje vysokou výhřevnost a nízký podíl síry. Složení velikosti zaručuje dlouhé hoření, což je výhodné zejména pro přiložení velkých kusů na noc. Toto uhlí doporučujeme zejména do kotlů se středním a vyšším výkonem. Kotel musí mít zaručen dostatečný přisun kyslíku a je třeba mít zcela v pořádku komínový systém pro dostatečný odvod spalin.

Zrnitost: 40 – 80 mm
Průměrná výhřevnost: 29,0 MJ/kg
Průměrný obsah popela: 10 %
Průměrná měrná sirnatost: 0,20 g/MJ

Cena u tohoto produktu se měsíčně mění. Pro přesnou nabídku nás prosím kontaktujte.

Detail produktu